Cận Cảnh Hình Ảnh Khám Bệnh Trĩ Biến Chứng Sa Nghẹt Trung Tâm Bệnh Trĩ Miền Trung tại Đà Nẵng | Trung Tâm Bệnh Trĩ Đà Nẵng

Cận Cảnh Hình Ảnh Khám Bệnh Trĩ Biến Chứng Sa Nghẹt Trung Tâm Bệnh Trĩ Miền Trung tại Đà Nẵng

Cận Cảnh Hình Ảnh Khám Bệnh Trĩ Biến Chứng Sa Nghẹt Trung Tâm Bệnh Trĩ Miền Trung tại Đà Nẵng.


Video bác sĩ Trung Tâm Bệnh Trĩ Miền Trung khám cho bệnh nhân bị bệnh trĩ biến chứng sa nghẹt không tự vào được.

Trung Tâm Bệnh Trĩ Miền Trung

Địa chỉ: 93 Nguyễn Hữu Dật, Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

(Cách ngã 3 Tiểu La - Nguyễn Hữu Dật: 99m).

Điện thoại: 0906 139 317